X
GO
Timing belangrijk bij intercropping in prei
Annelien Tack
/ Categories: Publicaties

Timing belangrijk bij intercropping in prei

Afgelopen jaar hebben we op het PCG en bij Inagro de effecten van intercropping met suikererwten verder bestudeerd.

In de teelt van uien in 2018 toonde het tussenzaaien van suikererwt veelbelovende resultaten: de suikererwten trekken trips aan en zorgen zo voor een reductie van tripsschade in de uien. We konden deze resultaten helaas niet reproduceren in prei. Prei staat veel langer op het veld waardoor deze teelt minder goed matcht met die van suikererwt.

Dat suikererwten een attractief effect hebben op trips konden we duidelijk vaststellen in de proef op het PCG in 2018 waar we intercropping van uien met suikererwt uittestten (zie artikel ‘Strokenteelt van prei met knolselder en van ui met suikererwt uitgetest’ in Proeftuinnieuws nummer 19 van 2018). Afgelopen jaar hebben we op het PCG en bij Inagro de effecten van intercropping met suikererwten verder bestudeerd. Er lagen twee gelijklopende proeven aan in Beitem en Kruishoutem, ditmaal in de teelt van prei. Bij prei weegt tripsschade sterker door op het economisch rendement dan bij uien.

 

Suikererwten in de spuitgangen

Elke proef bestond uit drie delen. Vanuit praktisch standpunt voor de landbouwer hebben we de suikererwten telkens ingezaaid in de spuitgangen.

Vanuit praktisch standpunt voor de landbouwer hebben we de suikererwten telkens ingezaaid in de spuitgangen. Omwille van oogstgemak en/of vanwege spoorvorming planten sommige landbouwers deze stroken toch niet vol of ze halen er een minder kwalitatief product.

Elke proef bestond uit drie blokken:

  • een normale situatie waarin we prei plantten in de spuitgangen en normaal behandelden tegen trips;
  • een blok met suikererwten in de spuitgangen waar niet werd behandeld (om alleen het effect van de suikererwten te bestuderen)
  • een blok waarin bovenop het inzaaien van de suikererwten ook nog normaal werd behandeld tegen trips.

Op regelmatige afstanden (3, 6 en 9 meter) van de ingezaaide suikererwtstrook beoordeelden we de tripsaantasting gedurende het seizoen.

 

Timing matchen niet evident in prei

Suikererwten combineren met prei leek praktisch minder evident dan de combinatie met uien. Idealiter staan de suikererwten aantrekkelijk voor trips als de prei wordt geplant. De suikererwten moeten voldoende groot en aantrekkelijk zijn op het moment dat de tripspopulatie aangroeit. Voor herfstprei is dat nog doenbaar, maar voor winterprei wil dat zeggen dat de spuitgangen meerdere weken vóór het planten van de prei al moeten worden ingezaaid. En dat is in de praktijk vanwege de gevraagde grondbewerkingen niet haalbaar. Het inzaaien van de suikererwten gebeurde bij beide proeven dan ook ongeveer op hetzelfde moment als het planten van de prei.

 

Meer schade dicht bij de suikererwten

We beoordeelden beide proeven op verschillende tijdstippen in het seizoen. Algemeen konden we dezelfde conclusies trekken. Het inzaaien van de suikererwten in de spuitgangen gaf geen meerwaarde ten opzichte van de normale situatie. Integendeel, de aanwezigheid van dit gewas leek de tripspopulatie eerder beter in stand te houden met bijgevolg meer schade in de prei. De onbehandelde blok werd erg zwaar aangetast door trips met een hogere aantasting dicht bij de suikererwten.

 

Intercropping van prei met suikererwt: invloed op tripsaantasting

 

Geen ‘match made in heaven’

Prei staat een heel stuk langer op het veld dan uien en kan gedurende een lange periode aangetast worden door trips. Vermoedelijk is de aantrekkelijkheid van de suikererwten van te korte duur om de prei voldoende te beschermen. Zeker in het begin van de teelt bij winterprei, als de suikererwten nog niet voldoende ontwikkeld zijn, en op het einde van de teelt, als de suikererwten beginnen af te sterven, lijken de tripsen toch een voorkeur te hebben voor de prei.

 

Potentieel in uien verder onderzocht

Dat we trips kunnen aantrekken met suikererwten is duidelijk. Maar bij zaaiuien lijkt het groeiseizoen beter te matchen met dat van suikererwten dan bij prei. Afhankelijk van de snelheid van de opkomst van de uien kunnen we de zaaidatum van de suikererwten bepalen zodat we een aantrekkelijk lokgewas krijgen op het moment dat de uien aantrekkelijk worden voor trips. De suikererwten blijven dan aantrekkelijk tot het strijken van de uien. We zullen ons dit seizoen opnieuw focussen op intercropping in de teelt van uien.

Inagro, Rumbeke-Beitem
J. De Mey & S. Pollet 

PCG, Kruishoutem
A. Tack 

Previous Article Bestrijding van trips en preimineervlieg in prei 2019
Next Article Reductie fungicidengebruik bij Flakkee-wortelen lijkt haalbaar
Print
1667 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.

Theme picker