X
GO

Étude de la sensibilité variétale de la grosse carotte aux maladies foliaires

Résultats 2018

Annelien Tack 0 771 Article rating: 5.0

L’année 2018 a été propice aux maladies foliaires dans l’ensemble des zones de production de ce projet transfrontalier. Les niveaux d’attaque mesurés ont permis de mettre en évidence l’impact sur le rendement que peuvent avoir les maladies.

Haalt intercropping hetzelfde rendement/kwaliteit als monocultuur met minder bespuitingen?

Saldoberekeningen opstellen intercropping – monocultuur

Annelien Tack 0 591 Article rating: No rating

Intercropping in alternerende stroken van 3 meter haalde in deze proef hetzelfde rendement als de bredere stroken van 9 meter die als monocultuur referentie fungeerden. Voor de kwaliteit van de knolselder werden in deze demonstratieve proef geen verschillen waargenomen tussen de monocultuur en intercropping. Op gebied van kwaliteit bij prei was de fysieke afwisseling knolselder met prei in combinatie met een lichter spuitschema niet in staat dezelfde kwaliteit te behalen als de monocultuur met referentieschema.

Intercropping van ui en suikererwt: invloed op tripsaantasting 2018

De resultaten van deze intercroppingproef ui-suikererwt zijn alvast veelbelovend.

Annelien Tack 0 611 Article rating: No rating

Deze proef werd aangelegd om de invloed van intercropping van ui met suikererwt na te gaan op de aantasting door trips bij de uien. Kernvraag: Zorgt de intercropping van ui met suikererwt voor een verminderde tripsaantasting in de uien door aantrekking van de tripsen tot suikererwt?

Rupsenbestrijding in bloemkool 2018

De effectiviteit van diverse middelen nagaan, in het bijzonder middelen bruikbaar binnen de biologische gewasbescherming

Annelien Tack 0 606 Article rating: No rating

Op 13 september zijn het aantal bladeren per plant geteld waar aantasting (gangen) door bladmineerders te zien was. Het object 2 met spinosad gaf een duidelijke nevenwerking tegen bladmineerders met gemiddeld 1,3 aangetaste bladeren. Dit tegenover de onbehandelde met 3,45 aangetaste bladeren per kool gemiddeld.

Intervention chenilles sur chou

La 16ième rencontre régionale sur la protection phytosanitaire des cultures légumières - Arras, le 6 mars 2019

Annelien Tack 0 425 Article rating: No rating

Dans la 16ième rencontre régionale sur la protection phytosanitaire des cultures légumières, le 6 mars 2019, un diaporama est présenté de l’étude sur l'intervention chenilles sur chou.

RSS
1234

Theme picker