X
GO
Rasgevoeligheid van preirassen voor trips, roest, papiervlekken en preimineervlieg in late herfst- en winterteelt 2019
Annelien Tack
/ Categories: Publicaties

Rasgevoeligheid van preirassen voor trips, roest, papiervlekken en preimineervlieg in late herfst- en winterteelt 2019

In het kader van het Interreg V project ‘ECOPAD: Het pad naar de agro-ecologie: platform voor grensoverschrijdende samenwerking voor groenteteelt verse markt en industrie’

Deze proef werd aangelegd om de gevoeligheid van preirassen voor trips, roest, papiervlekken en preimineervlieg na te gaan. Eerst werd de gevoeligheid voor trips gemonitord, vervolgens roest en papiervlekkenziekte. Op het einde van de teelt werd aantasting door preimineervlieg beoordeeld. Er bleek geen aantasting van preimineervlieg te zijn in deze proef ondanks dat er niet behandeld werd tegen insecten gedurende de volledige proef.

Na de roestbeoordeling werd de proef behandeld tegen roest zodat de aantasting niet te overheersend werd om papiervlekkenziekte ook te laten doorbreken in de proef.
De proef werd aangelegd op een proefveld te Kruishoutem, in drie herhalingen als een gerandomiseerde blokkenproef. Er lagen 34 rassen aan in de proef.

 

Objecten

Bowler (Bejo), Cherokee (Enza), Chiefton (Nunhems), Curling (Bejo), Defender (Bejo), Duraton (Nunhems), E 099 (Enza), Gevaria (Enza), Gostar (Seminis), Harston (Nunhems), LE 4901 (Uniseeds), Likestar (Seminis), Linkton (Nunhems), Longton (Nunhems), Lucretius (Seminis), Mako Blue (Hy 069) (Takii), Mako Power (Hy 014) (Takii), Mako Senna (Hy 039) (Takii), Megaton (Nunhems), Nunton (Nunhems), Pluston (Nunhems), Poulton (Nunhems), Skater (Bejo), Stromboli (Hazera), SV3225ZL (Seminis), SVZL 5240 (Seminis), Vitaton (Nunhems), Shafton (Nunhems).

 

Bespreking

Tripsaantasting werd beoordeeld in september wanneer de aantasting van trips reeds vrij hoog was. Zo goed als alle planten van alle rassen bleken aangetast. Het percentage aangetast bladoppervlak was gemiddeld iets meer dan 23 procent.

De beter presterende rassen waren E 099 (Enza), Cherokee (Enza) en Defender (Bejo) gevolgd door Pluston (Nunhems), Nunton (Nunhems), Longton (Nunhems), Aylton (Nunhems) en Bowler (Bejo), waar het percentage aangetast bladoppervlak varieerde tussen de 12,5 en 19 procent. De rassen met een zeer hoge gevoeligheid voor trips waren Megaton (Nunhems), Mako Blue (Takii), Mako Power (Takii), Duraton (Nunhems), Shafton (Nunhems) en Mako Senna (Takii). Hier schommelde het percentage aangetast bladoppervlak rond 30 procent. De betere middenmoot bestond uit Skater (Bejo), Poulton (Nunhems), Likestar (Seminis), Autora (Hazera), Gevaria (Enza), Gostar (Seminis), Linkton (Nunhems), Lucretius (Seminis), Batter (Bejo), Chiefton (Nunhems), Vitaton (Nunhems), SV3225ZL (Seminis) en Curling (Bejo). De minder goede middenmoot bestond uit SVZL 5240 (Seminis), Stromboli (Hazera), LE 4901 (Uniseeds), 33-2604 (Hazera) en ten slotte Harston (Nunhems).

Ook de aantasting van roest was homogeen verspreid in het proefveld. De aantasting was iets minder uitgesproken dan de tripsaantasting. Het percentage aangetast bladoppervlak was gemiddeld 4 procent.

Rassen met relatief weinig aantasting waren Duraton, SVZL 5240, Linkton , E 099, Nunton en Chiefton, gevolgd door SV3225ZL en Batter. De rassen met de hoogste gevoeligheid voor roest in deze proef waren Gevaria, Lucretius, Harston, Mako Senna en Autora. De rassen in de betere middenmoot waren Cherokee, Likestar, Longton, Skater, 33-2604, Vitaton, LE 4901, Shafton, Poulton en Pluston. De minder goede middenmoot bestond uit Aylton, Megaton, Bowler, Mako Power, Gostar, Mako Blue, Curling en Stromboli.

Voor papiervlekkenziekte was er eind februari een voldoende homogeen verspreid ziektebeeld om een goede beoordeling te kunnen uitvoeren. De aantasting bleek echter nog eerder laag te zijn, maar enkele duidelijke rasverschillen waren evenwel waarneembaar in deze proef. Geen enkele variëteit was volledig gevrijwaard van papiervlekkenziekte.

De sterkste rassen in de proef bleken Aylton en Pluston te zijn. Het meest gevoelige ras in deze proef was heel duidelijk SVZL 5240 met maar liefst 61% van de planten aangetast. Eerder gevoelig in deze proef waren Megaton, Duraton, Gostar, Shafton en LE 4901. Eerder sterke rassen in deze proef waren Chiefton, Harston, Likestar, Poulton en Skater. De overige rassen bevonden zich in de middenmoot waar 10 à 20 procent van de planten aangetast bleken door één of meer papiervlekken.

 

Besluit

Betreffende tripsaantasting zijn de beter presterende rassen E 099 (Enza), Cherokee (Enza) en Defender (Bejo) gevolgd door Pluston (Nunhems), Nunton (Nunhems), Longton (Nunhems), Aylton (Nunhems) en Bowler (Bejo), waar het percentage aangetast bladoppervlak varieert tussen de 12,5 en 19 procent. De rassen met een zeer hoge gevoeligheid voor trips zijn Megaton (Nunhems), Mako Blue (Takii), Mako Power (Takii), Duraton (Nunhems), Shafton (Nunhems) en Mako Senna (Takii). Hier schommelt het percentage aangetast bladoppervlak rond de 30 procent. De betere middenmoot bestaat uit Skater (Bejo), Poulton (Nunhems), Likestar (Seminis), Autora (Hazera), Gevaria (Enza), Gostar (Seminis), Linkton (Nunhems), Lucretius (Seminis), Batter (Bejo), Chiefton (Nunhems), Vitaton (Nunhems), SV3225ZL (Seminis) en Curling (Bejo). De minder goede middenmoot bestaat uit SVZL 5240 (Seminis), Stromboli (Hazera), LE 4901 (Uniseeds), 33-2604 (Hazera) en ten slotte Harston (Nunhems).

Rassen met relatief weinig aantasting van roest zijn in de proef Duraton, SVZL 5240, Linkton , E 099, Nunton en Chiefton, gevolgd door SV3225ZL en Batter. De rassen met de hoogste gevoeligheid voor roest in deze proef zijn Gevaria, Lucretius, Harston, Mako Senna en Autora. De rassen in de betere middenmoot zijn Cherokee, Likestar, Longton, Skater, 33-2604, Vitaton, LE 4901, Shafton, Poulton en Pluston. De minder goede middenmoot bestaat uit Aylton, Megaton, Bowler, Mako Power, Gostar, Mako Blue, Curling en Stromboli.

Betreffende papiervlekkenziekte blijken de sterkste rassen in de proef Aylton en Pluston te zijn. Het meest gevoelige ras in deze proef is heel duidelijk SVZL 5240 met maar liefst 61% van de planten aangetast. Eerder gevoelig in deze proef zijn Megaton, Duraton, Gostar, Shafton en LE 4901. Eerder sterke rassen in deze proef zijn Chiefton, Harston, Likestar, Poulton en Skater. De overige rassen bevinden zich in de middenmoot waar 10 à 20 procent van de planten aangetast blijken door één of meer papiervlekken.

 

Klik hiernaast naar het volledig rapport Rasgevoeligheid van preirassen voor trips, roest, papiervlekken en preimineervlieg in late herfst- en winterteelt 2019

 

Meer info?

Annelien Tack
annelien[at]pcgroenteteelt.be 
+32 (0)9 331 60 83
www.ecopad.be

 

In samenwerking met

Dit project wordt uitgevoerd met steun van het Europees fonds voor reginale ontwikkeling.

 

Previous Article Étude de la sensibilité variétale de la grosse carotte aux maladies foliaires
Next Article Bestrijding van trips en preimineervlieg in prei 2019
Print
1875 Rate this article:
5.0
Please login or register to post comments.

Theme picker