X
GO
ECOPAD, het pad naar de agro-ecologie
Annelien Tack
/ Categories: Publicaties

ECOPAD, het pad naar de agro-ecologie

Om een antwoord te bieden aan de technische behoeften van de telers

Steeds vaker zijn de consument, de burger en het beleid vragende partij om minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, zeker bij producten zoals fruit en groenten, die symbool staan voor versheid en gezondheid. Tegelijk vraagt de distributie een onberispelijke kwaliteit. Het combineren van deze twee eisen is niet evident.

Om een antwoord te bieden aan de technische behoeften van de telers werd een grensoverschrijdende samenwerking ontwikkeld voor groenteteelt verse markt en industrie. Het Interreg FWVl V-project ECOPAD werd deze maand voorgesteld aan de pers.

De agro-ecologische benadering van het project ECOPAD, het pad naar de agro-ecologie, bestaat uit vijf modules. De eerste twee modules omvatten respectievelijk het beheer van het project en de communicatieactiviteiten. In de andere modules worden de drie grote principes van geïntegreerde bestrijding (IPM) – preventie, monitoring en actie – bestudeerd:

  • Preventieve maatregelen

Ontwikkeling van nieuwe en innovatieve technieken rond intercropping, het beheer van gewasresten, evaluatie van het nut van de introductie van plantensoorten in agrarische gebieden om de biodiversiteit te bevorderen, identificatie van de gevoeligheid van rassen voor ziekten.

  • Beslissingsondersteunende tools

Ontwikkelen van detectietechnieken voor actuele plagen (bvb. preimineervlieg, rupsen in kolen, Drosophila suzukii op aardbei, Phytophthora cryptogea in witloof) en het valideren van waarschuwingsmodellen (bvb. Alternaria in wortel, valse meeldauw in ui).

  • Bestrijdingstechnieken

Identificeren en evalueren van fysische bestrijdings-technieken, natuurlijke stoffen en biologische agentia tegen D. suzukii, rupsen in kolen en preimineervlieg.

Het onderzoek in dit project moet leiden tot nieuwe technieken en zal bijzondere aandacht besteden aan het verspreiden van de verkregen informatie naar de telers. Het PCG staat in voor de coördinatie van het project dat mee uitgevoerd wordt door de praktijkcentra Inagro en CARAH aan Belgische zijde en FREDON, PLRN, CAR en UNILET aan Franse zijde.

Verschenen in Proeftuinnieuws op 14.07.2017 pg.

 

Previous Article Frans-Belgische samenwerking rond agro-ecologie en IPM
Next Article Recheche lutter contre des ravageurs sans frontières végétal
Print
2002 Rate this article:
No rating

Documents to download

Please login or register to post comments.

Theme picker