X
GO

Rupsenbestrijding in bloemkool 2018

De effectiviteit van diverse middelen nagaan, in het bijzonder middelen bruikbaar binnen de biologische gewasbescherming

Annelien Tack 0 2241 Article rating: No rating

Op 13 september zijn het aantal bladeren per plant geteld waar aantasting (gangen) door bladmineerders te zien was. Het object 2 met spinosad gaf een duidelijke nevenwerking tegen bladmineerders met gemiddeld 1,3 aangetaste bladeren. Dit tegenover de onbehandelde met 3,45 aangetaste bladeren per kool gemiddeld.

Zoektocht naar selectieve rupsenmiddelen

Coragen en proefmiddel 1 sterkst tegen koolmotrupsen in wittekool

Annelien Tack 0 2278 Article rating: No rating

Een geïntegreerde aanpak bij de bestrijding van rupsen in kolen vraagt om selectieve middelen die op het juiste moment worden ingezet tegen de juiste soort. De werking van enkele selectieve middelen werd vergeleken met de gangbare referenties. Naast Coragen en Decis 15 EW, presteerde ook het biologische middel Dipel DF dit jaar goed in een proef in wittekool. Dipel DF en Xentari WG vertonen een gelijkaardige werking als het gaat over de bestrijding van koolmot, tegen het groot koolwitje haalt Dipel DF duidelijk de bovenhand.

Intervention chenilles sur chou

La 16ième rencontre régionale sur la protection phytosanitaire des cultures légumières - Arras, le 6 mars 2019

Annelien Tack 0 2134 Article rating: No rating

Dans la 16ième rencontre régionale sur la protection phytosanitaire des cultures légumières, le 6 mars 2019, un diaporama est présenté de l’étude sur l'intervention chenilles sur chou.

Strokenteelt van prei met knolselder en van ui met suikererwt uitgetest

In de intercroppingproef om de tripsdruk in de uien te verlagen, lijken de opbrengst en de kwaliteit veelbelovend

Annelien Tack 0 2503 Article rating: No rating

In de intercroppingproef van Inagro werden dit jaar prei en knolselder in stroken naast elkaar aangeplant. Door de droge zomer was de ziektedruk algemeen laag, maar de tripsdruk was wel uitzonderlijk hoog. Toch lijkt de opbrengst en kwaliteit van beide teelten veelbelovend. Op het PCG werden stroken suikererwt tussen de uien gezaaid om de tripsdruk in de uien te verlagen. We konden een duidelijk positief effect vaststellen. 

Efficiëntie van middelen en combinaties van middelen tegen rupsen in witte kool

Rupsen in witte kool: koolmot (Plutella xylostella), groot koolwitje (Pieris brassicae), klein koolwitje (Pieris rapae).

Annelien Tack 0 2267 Article rating: No rating

Er werden verschillende middelen en combinaties van middelen toegepast in de proef. Er werden ook 3 proefmiddelen meegenomen in de proef. Voor Benevia en Affirm gold een 120-dagen regeling tijdens het uitvoeren van de proef.

RSS
12345

Theme picker