X
GO

Intercroppingproef wortel-ui 2017

In het kader van het Interreg V-project 'Ecopad'

Annelien Tack 0 161 Article rating: No rating

Omdat zowel de ziekte-als plaagdruk dit groeiseizoen zeer laag was, kan er weinig geconcludeerd worden rond de effecten van intercropping op ziekten en plagen. Door de hoge tripsdruk bij ui was enkel het verschil tussen behandelen en niet behandelen wel duidelijk zichtbaar.

Ziektebeheersing door combinatieteelt

In het kader van het Interreg V-project 'Ecopad'

Annelien Tack 0 141 Article rating: No rating

Moestuiniers kennen al lang de voordelen van combinatieteelt, maar de toepassing in de gangbare landbouwpraktijk lijkt minder evident. Hoe zit het met gewasbescherming, zaai en oogst, gewasrotatie? En zijn de effecten op ziekten en plagen echt zo veelbetekenend? Inagro bekijkt de relatie van dichtbij in proeven met intercropping. De eerste resultaten zijn beloftevol.

Expérimentation tenir à distance maladies et ravageurs avec l'intercropping

Ecopad, projet Européen Interreg V

Annelien Tack 0 190 Article rating: No rating

La réallsation des cultures associées en agriculture moderne n'est pas évidente. Les chercheurs d'Inagro, la station d'expérimentation beige, ont fait un essai pour approfondir cette pratique. Avec des premiers résultats convaincants. L'été sec a suscité une faible pression en maladies, mais une pression « thrips » exceptionnellement élevée. Néanmoins, un bon ren-dement et une bonne qualité ont été atteints avec une protéction des cultures très limitée.

Eerste jaar strokenteelt wortel - ui toont de mogelijkheden van intercropping aan

In het kader van het Interreg V-project 'Ecopad'

Annelien Tack 0 191 Article rating: No rating

Inagro behaalde in 2017 goede resultaten met een eerste intercroppingproef met ui en wortelen. De droge zomer zorgde voor een lage ziektedruk maar de tripsdruk was dan weer uitzonderlijk hoog. Toch werd met een zeer beperkte gewasbescherming een goede opbrengst en kwaliteit behaald, zowel bij ui als bij wortel.

Un projet innovant au service de l'agriculture

Ecopad, projet Européen Interreg V

Annelien Tack 0 138 Article rating: No rating

Quand sept partenaires français et belges travaillent sur des problématiques communes, c’est pour mutualiser les moyens et mettre le fruit de leurs recherches au service de tous les acteurs d’une filière. Un point d’étape était organisé à la FREDON Nord – Pas-de-Calais à Loos-en-Gohelle. Explications.

RSS
1234